Antradienis Spalis 03 , 2023
SVARBU! Gamintojas rekomenduoja atlikti šildymo tech. profilaktiką kas du šildymo sezonus. Kas gali nutikti neatlikus tech. aptarnavimo žiūrėkite čia . .
 1. Užsukti dujų kraną
 2. Atidaryti langą
 3. Nejunginėti elektros jungiklių
 4. Užgesinti atvirą liepsną
 5. Nedelsiant pranešti dujų avarinei tarnybai 04!


 1. Išjungti prietaisą
 2. Atidaryti langus ir duris
 3. Pranešti serviso firmai ir patikrinti trauką.

Kad JUNKERS šildymo katilas tarnautų be priekaištų, rekomenduojame laikytis kelių svarbių sąlygų:

 1. Eksploatuoti šildymo prietaisą tiktai pagal gamintojo instrukciją.
 2. Reguliariai, ne rečiau kaip kartą per du metus, vykdyti šildymo prietaiso techninę priežiūrą. Tai liečia ir garantinį laiką. Vėliau sudarykite techninės priežiūros sutartį su specializuota serviso firma.
 3. Šildymo prietaiso techninę priežiūrą ir remontą patikėkite tiktai Junkers sertifikuotam specialistui.
 4. Techniškai aptarnaujant ir remontuojant prietaisą naudojamos tiktai originalios atsarginės dalys.
 5. Rūpinkitės, kad:
  1. šildymo prietaisas nebūtų dulkėtoje aplinkoje;
  2. šildymo sistemos vadenyje ir sanitariniame vandenyje nebūtų mechaninių ir cheminių teršalų.
Svetainių kūrimas Via leaurea